Wróć do wszystkich artykułów
  Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?
18.12.2019 3 min

Zastanawiasz się, jak zatrudnić pracownika z Ukrainy? Wyjaśniamy wszelkie nieścisłości i radzimy, na co zwrócić uwagę w trakcie tego procesu.

Jakiego pracownika możesz zatrudnić?

Nie każdy obywatel Ukrainy może zostać twoim pracownikiem. Musisz mieć bowiem pewność, że posiada on aż dwa uprawnienia. Pierwszy to oczywistość – chodzi o pozwolenie na pobyt w naszym państwie. Drugi sprawia niestety problemy, a jest niezbędny do tego, aby pracownik został zatrudniony legalnie. Mowa o uprawnieniu do podjęcia zatrudnienia na terenie Polski.

Warto jednak wiedzieć, że uprawnienie do pracy może nie być wymagane. Takim wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik z Ukrainy posiada zezwolenie na pobyt stały lub tzw. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. 

Polskie prawo przewiduje jeszcze jedną sytuację, która jest następstwem złożenia przez pracodawcę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Przeczytasz o niej w dalszej części artykułu.

Wiza turystyczna a wiza robocza

Czasami pracodawcy zastanawiają się, czy mogą zatrudnić pracownika, który posiada wizę turystyczną. Niestety, tylko wiza robocza uprawnia obywatela Ukrainy do podjęcia zatrudnienia na terenie naszego kraju.

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy – oświadczenie pracodawcy

Aby zatrudnić pracownika z Ukrainy, należy złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dokument ten jest o tyle istotny, że uprawnia obywatela Ukrainy do wykonywania pracy w Polsce na okres do sześciu miesięcy w ciągu roku bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. Jednocześnie stanowi też podstawę do ubiegania się o niezbędną wizę roboczą.

Pracownik może rozpocząć pracę, kiedy oświadczenie zostanie zarejestrowane w urzędzie. Niestety, trudno jest przewidzieć czas jego rozpatrywania. W zależności od jednostki PUP może on trwać od kilku dni do kilku tygodni.

Co powinno zawierać oświadczenie?

Dokładne informacje o tym, co powinno znaleźć się w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, uzyskasz w urzędzie. Musisz być jednak przygotowany na to, że należy podać: dane firmy, dane obcokrajowca, adres pracy oraz przewidziany okres zatrudnienia.

Jaką umowę zawrzeć z obywatelem Ukrainy?

Pracownicy z Ukrainy są zatrudniani na dokładnie takich samych warunkach jak Polacy. Jeśli więc zdecydujesz się na umowę o pracę, musisz zgłosić obywatela Ukrainy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni.

Pamiętaj jednak o tym, że obywatel Ukrainy nie posiada numeru PESEL. Przy wypełnianiu wszelkich dokumentów musisz używać numeru, który znajduje się w paszporcie pracownika.